Pradědský lesní závod, a.s.

společnost odborníků pro dříví a les


Hlavním předmětem činnosti firmy Pradědský lesní závod,a.s. je poskytování komplexních lesnických služeb v těžební a pěstební činnosti, nákup a prodej dříví.

Vedlejšími předměty podnikání je provozování pilařské výroby, truhlářské výroby, chov skotu a údržba krajiny, produkce sadebního materiálu a sazenic okrasných dřevin, výkup dříví, doprava dříví, provozování vlastních ubytovacích zařízení.