AGRO PRADĚD TOP s. r. o., vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucího farmy. - Pradědský lesní závod, a.s.