Stavební úpravy objektu Silva společnosti Pradědský lesní závod, a.s. - Pradědský lesní závod, a.s.