Pradědský lesní závod, a.s. - Web firmy

Lesnické služby

Poskytujeme komplexní služby v lesnických pracích - v oblasti pěstebních prací,těžby a přibližování dříví.

Více

Dříví, obchod, manipulace a doprava

Poskytujeme komplexní služby v obchodu, manipulaci a dopravě surového dříví.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti Pradědský lesní závod, a. s., se sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno
pod Pradědem, IČO: 02598183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 10561 (dále jen „společnost“), na základě svého rozhodnutí ze dne 4. května 2023,
svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 29. června 2023 od 10.00 hodin v zasedací místnosti společnosti ve Vrbně pod Pradědem, Nádražní 599

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2022 DO 31.12.2022

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2022 A STAVU JEJÍHO MAJETKU

VÝKAZ ZISKU A SZTRÁTY – druhové členění

ROZVAHA

PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ÚČETNÍ UZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Prodej palivového dříví

Nabízíme palivové dříví buk i smrk – štípané, kulaté – buk a ostatní listnáče.

Objednávky na tel. číslech 554 788 123 nebo 602 756 385, 723 546 349

Více informací – viz.