Lesnické služby - Pradědský lesní závod, a.s.

Lesnické služby

Poskytujeme komplexní služby v lesnických pracích – v oblasti pěstebních prací,těžby a přibližování dříví.

Našim obchodním partnerům nabízíme:

  • zajištění všech pěstebních činností, včetně nezbytných materiálů ve státních, obecních i soukromých lesích. Zalesňování a ochranu kultur na zemědělských plochách,zřízení a zalesnění plantáží vánočních stromků.
  • zajištění těžby a přibližování dříví ve státních,obecních i soukromých lesích ve všech technologiích a kombinacích sortimentní i kmenovou metodou (koně, UKT, SLKT, vyvážecí souprava, lanovka). Kácení stromů rostoucích mimo les s možností usměrnění pádu stromu pomocí hydraulických klínů, příp. lanem SLKT.
  • služby harvestorem a vyvážecími technologiemi (harvestor Johne Deere 1470E, vyvážečka Johne Deere 1510E a vyvážečka Loglander 84 B)