O firmě - Pradědský lesní závod, a.s.

O firmě

Pradědský lesní závod,a.s.

Sídlo: Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

IČO: 02598183
DIČ: CZ 02598183

www: http://www.plz.cz/
e-mail: plz@plz.cz

Telefon: (+420) 554 788 111

Firma je zapsána v obchodním rejstříku KS v Ostravě, odd.B, vložka 10561.
Firma je členem: Agrární komory, Hospodářské komory, Sdružení lesních školkařů ČR, členem ALDP.

V roce 2020 firma Pradědský lesní závod, a.s. píše 28. rok svojí firemní historie.

Dle kritérií EU je firmou střední velikosti a současně významným regionálním podnikatelským subjektem.

Předmětem činnosti firmy je poskytování komplexních lesnických služeb v těžební a pěstební činnosti,nákup a prodej dříví,doprava dříví, chov skotu a údržba krajiny,produkce sadebního materiálu lesních dřevin,péče o veřejnou zeleň a poskytování ubytovacích služeb ve vlastních ubytovacích zařízeních.

Firma deklaruje prvotně svoje cíle a zájmy ve „Firemní politice jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a druhotně heslem : „… tvoříme budoucnost“. Budoucností je trvale udržitelný rozvoj firmy s upevňováním jejího postavení v rámci regionu i oboru.