Volné pracovní pozice - Pradědský lesní závod, a.s.

Volné pracovní pozice

Pradědský lesní závod a.s. přijme zaměstnance těchto profesí:

– momentálně nenabízíme žádné volné místa

 

Kontaktní formulář:

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), platného od 25. 5. 2018 souhlasím se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, vyplněných ve výše uvedeném registračním formuláři. Osobní údaje uchazeče budou ponechány pouze pro účely výběrového řízení a to v nezbytném rozsahu. Po skončení výběrového řízení, kdy není uchazeč vybrán, budou tyto údaje řádně zlikvidovány a nebudou dále uchovávány.