Pradědský lesní závod, a.s. - Web firmy

Lesnické služby

Poskytujeme komplexní služby v lesnických pracích - v oblasti pěstebních prací,těžby a přibližování dříví.

Více

Dříví, obchod, manipulace a doprava

Poskytujeme komplexní služby v obchodu, manipulaci a dopravě surového dříví.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti

Představenstvo akciové společnosti Pradědský lesní závod, a. s., se sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 02598183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10561 (dále jen „společnost“), na základě svého rozhodnutí ze dne 5. května 2022, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 17. června 2022 od 10.00 hodin v zasedací místnosti společnosti ve Vrbně pod Pradědem, Nádražní 599.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Program valné hromady

Výroční zpráva 2021

 

Prodej palivového dříví

Nabízíme palivové dříví buk i smrk – štípané, kulaté – buk a ostatní listnáče.

Objednávky na tel. číslech 554 788 123 nebo 602 756 385, 723 546 349

Více informací – viz.